Pinterests betydning i sin Google Images strategi

file.jpeg

Sidan lanseringa i 2010 har Pinterest stadig vokst og tjent stadig fleire brukarar. Enten det er snakk om private brukarar eller bedrifter, over 450 millionar brukarar nyttar denne inspirasjonsplattformen. Når du koplar Pinterest-kontoen din til ein Google Images-strategi, vil du kunne tiltrekke deg meir merksemd til produkta eller tenestene dine.

Takket vere brukarvennlegheit og dei ulike verktøya den har til rådvelde, er Pinterest ein kraftig plattform for å auke synlegheita di, og dermed salet. Finn ut i denne artikkelen kor viktig Pinterest er i ein Google Images-strategi.

Det du treng å vite om Google Images

Som namnet indikerer, er Google Images Google sin søkemotor for bilder. Ved å gjere eit enkelt søk på det, kan du finne hundrevis, om ikkje tusenvis, av bilder som Google anbefaler. Desse bildene kjem hovudsakleg frå nettstader. Men du finn også bilder frå sosiale nettverk, som Pinterest.

Det er bra, fordi bilder er Pinterest sin spesialitet. Veloptimaliserte bilder på Pinterest vises ofte på Google sin bildesøkemotor.

Av den grunn har god synlegheit på Pinterest ein dobbel positiv effekt: synlegheit på Pinterest sin søkemotor + synlegheit på Google Images sin søkemotor.

Å bruke Google Images er ein utmerka måte å fremheve produktene eller tenestene dine på. Ved å optimalisere dei som du bør, sikrar du betre synlegheit på begge motorene.

Dette vil føre til auka klikk på bildene dine, trafikk og dermed også sal. Google Images-strategien blir ofte oversett, men er svært viktig for e-handelsoperatører og nettstedsutgivarar generelt.

Kva er ein Google Images-strategi?

Korleis optimalisere bildene dine for Google og Pinterest?

For at bildene dine kan hjelpe deg med å auke synlegheita til produkta eller tenestene dine, må du optimalisere dei godt for søkemotoroptimalisering. Dette er viktig sjølv om du bruker Pinterest. Merk at for å tjene pengar på Pinterest, er søkemotoroptimalisering av bilder også eit viktig steg.

Skriv namnet på bildene dine godt

Det første tipset er å skrive namna på bildene dine bra. Dei må nødvendigvis innehalde nøkkelord som er relevante for temaet som filen din handler om. Dette punktet blir ofte oversett, fordi ein har vane til å la algoritmen skrive om namnet når bildet blir importert.
Av og til fører dette til namn som i grunn er uforståelige. Men om du tar deg bryet med å lage filnamna sjølv, kan du gjere dei klare og tydelege. Du må først og fremst passe på å sette inn nøkkelordet. For å vere meir presis, bør biletet du skal legge ut på nettstaden din ha bindestrekar i staden for mellomrom, ingen store bokstavar og ingen aksentteikn. Namnet skal heller ikkje vere langt. Til slutt må du bruke nøkkelordet med måte.

Sørg for at bileta samsvarar med innhaldet

Du må passe på at bileta passer til innhaldet du knyter dei til. Det er slik at Google kan plassere nettstaden din betre. Faktisk er det ingen vits i å setje inn eit bilete som er heilt i utakt med innhaldet ditt. Dette er på ingen måte logisk og kan skade søkemotoroptimaliseringa av nettstaden din.

Legg til undertekst på bileta

Du bør også legge til ein undertekst under nettstaden din. Sanninga er at dette tipset ikkje har stor innverknad på søkemotoroptimaliseringa av bilete ditt. Men det gir brukaren ein betre oppleving. Dette gjer at du gjer det lettare for brukaren å forstå. Han eller ho vil ikkje trenge å leite lenge for å finne samanhengen mellom det publiserte bildet og innhaldet.

Optimaliser storleiken på bileta dine

Ein annan viktig strategi du bør bruke, er å optimalisere storleiken på bileta dine. Dette er ikkje berre ein fordel for google, men også for internettbrukarar. Faktisk vil eit bilete som ikkje er tungt vere lettare å laste. Dette gjer at det blir meir tilgjengeleg, og Google kan analysere det raskare. Men du må merke deg at storleiken på bildet ditt vil avhenge av fleire faktorar, som storleik og format du velger.

Kva er viktigheita av Pinterest i ein Google Images-strategi?

Pinterest er ein plattform som delvis baserer seg på bilete. Den fungerer på prinsippet om Pins og tavler som lar deg lage produktbeskrivingar.

Dette gjer det svært relevant å bruke Pinterest i e-handelsstrategien din og for å promotere produkta eller tenestene dine. Pinterest tilbyr funksjonar og verktøy som kan vere svært nyttige.

Med Pinterest kan du optimalisere bileta dine direkte frå plattformen. For å gjere dette, treng du berre å lage tavler ved å setje inn element som kan sikre betre SEO. For eksempel kan du setje inn nøkkelord og lenker som vil føre internettbrukarar direkte til nettstaden din når dei klikker på pinnen din.
Deretter må vi merke at med Pinterest har du større sjanse for å bevare innholdet ditt på internett. Faktisk, i motsetning til andre plattformer, så snart du oppretter en pin på Pinterest, kan den bli værende på Google i lang tid. Dette lar deg øke produktet eller tjenesten du fremhever i synlighet. Videre vil jo mer et brett blir pinnet av brukere, jo mer synlig vil det være.

Det er derfor en veldig sikker måte å tiltrekke enda flere brukere til nettstedet ditt. Takket være disse forskjellige fordelene, er Pinterest en av de sosiale nettverkene som genererer mer synlighet bare fra bilder.

Det er nettopp av denne grunn at visuellene fra plattformen blir bedre presentert i Google Images søkresultater. Du forstår derfor at ved å integrere Pinterest i Google Images-strategien din, er det stor sjanse for at du vil nå målet ditt raskere.

Sosoon’s note

En Google Images-strategi øker synligheten på Google’s bildesøkemotor, som brukes av flere milliarder brukere over hele verden.

For å være synlig, er det viktig å optimalisere bildereferansen din. Dette er like gyldig for et bilde på et nettsted som for et bilde på et nettverk som Pinterest.

Som vi så tidligere i artikkelen, har bruk av Pinterest en dobbel fordel: å være synlig i Pinterest-motoren, men også i Google Images-motoren.

Økningen i synlighet kan være betydelig, og varig over tid, i motsetning til mer flyktige nettverk som Facebook, Instagram og Twitter.

Med Sosoon kan du planlegge alle pinnene dine med regelmessig daglig publisering. Dette gir positive signaler til Pinterest, som derfor vil indeksere pinnene dine raskere. Du vil derfor også kunne ha raskere synlighet på Google Image.