Hvordan gjøre massoppfølging på Twitter – X?

file.png

Massfølginga er ein strategi som mange påverkarar og merker brukar for å få meir synlegheit og abonnentar. Den går ut på å følgje mange kontoar på sosiale medium i håp om at nokre av dei vil følgje deg tilbake. Men det er gode og dårlige måtar å gjere det på. Denne artikkelen vil gi deg tips om korleis du kan gjennomføre massfølging på ein effektiv måte utan å gå i fellene som er knytt til dette.

Kva er massfølging?

Massfølging er ein teknikk som blir brukt på sosiale medium, særleg Twitter, for å raskt auke talet på følgjarar til ein konto. Prinsippet er enkelt: Følgje mange kontoar i håp om at dei vil følgje deg tilbake. Mange brukar denne teknikken fordi den gir raske resultat, i alle fall i utgangspunktet. Men den er kontroversiell, fordi den kan skade kvaliteten på følgjarane og engasjementet i samfunnet ditt.

Fordelar og ulemper med massfølging

Det er mange fordelar med massfølging: rask auke i talet på følgjarar, betre synlegheit for merket eller profilen din, og moglegheit til å tiltrekke seg partnarar eller sponsorar. Men denne strategien har også ulemper. Følgjarane du får gjennom massfølging er ofte mindre engasjerte, noko som kan redusere rekkevidda til innlegga dine. I tillegg kan nokre sjå på denne praksisen som uautentisk eller til og med som spam, noko som kan skade omdømmet ditt.

Korleis kommunisere godt på X – Twitter?

Twitter er ein plattform som verdset dialog og spontanitet. For å kommunisere godt på dette nettverket, er det viktig å:

 • Publisere relevant og kvalitetsinnhald.
 • Interagere regelmessig med følgjarane dine ved å svare på tweetane deira, retweete dei eller like innlegga deira.
 • Bruke relevante hashtags for å auke synlegheita til tweetane dine.
 • Unngå spam og for salgsfremjande innlegg.
 • Delta i diskusjonar og debattar for å vise ekspertisen og interessa di for samfunnet ditt.

Alternativ til massfølging

I staden for å fokusere berre på massfølging, bør du vurdere andre strategiar for å få meir synlegheit og følgjarar. Til dømes, samarbeide med andre påverkarar, arrangere konkurransar, delta i Twitter-hendingar som chatar eller spørsmål og svar, og sjølvsagt publisere kvalitetsinnhald regelmessig.

Korleis unngå å bli blokkert eller begrensa av X – Twitter?

Twitter har innført grenser for å hindre misbruk, og massfølging er ein del av dette. For å unngå å bli begrensa eller blokkert:

 • Følg ikkje eit stort tal kontoar på kort tid.
 • Unngå å følgje og avfølgje raskt.
 • Interager autentisk med andre brukarar.
 • Unngå å oppføre deg som Twitter ser på som spam.

Bruk av automatiseringsprogramvare som «Sosoon» for å automatisere massfølging

Korleis Sosoon fungerer

Sosoon er eit automatiseringsverktøy for sosiale medium som lar deg planlegge, gjennomføre og følgje opp strategiar for massfølging. Med avanserte algoritmar identifiserer programvaren målkontoar basert på brukarens preferansar, som hashtags, lokasjon eller interesser. Deretter følgjer det automatisk opp, innanfor grensene som Twitter har satt for å unngå straff.

Fordelar og begrensingar

Bruk av Sosoon har fleire fordelar:

 • Tidsbesparing: Automatisering fjernar behovet for manuelt å følgje hundrevis eller tusenvis av kontoar.
 • Precision: Sosoon rettar seg mot brukarar basert på definerte kriterium, noko som auke sjansane for å få relevante følgjarar.
 • Sikkerhet: Verktøyet lar oss gjennomføre massfølging trygt fordi dei brukar API for det, noko som hindrar oss i å bli utestengt.

Men det er viktig å være forsiktig:

 • Sanksjonar frå Twitter: Sjølv med dei beste intensjonar kan overdreven eller klønet bruk føre til begrensingar eller utestenging frå Twitter. Du bør ikkje gjennomføre automatisk og manuell massfølging samtidig.
 • Liste: Du treng ein kvalitetsliste for å få ein interessant prosentdel av følgjarar som følgjer deg tilbake..

Marknadsføringsstrategi på Twitter

Kvifor Twitter?

Twitter er meir enn berre eit sosialt nettverk: det er ein mikrobloggingsplattform der merke, kjendisar og den breie offentlegheita kan samhandle i sanntid. Det er eit kraftig verktøy for merkevaregjenkjenning, kundeservice og engasjement.

Pilarene i ein god strategi

   

 1. Kvalitetsinnhald: Publiser regelmessig relevante, informative og engasjerande tweets.
 2.  

 3. Engasjement: Svar på tweets, retweet og bruk relevante hashtags.
 4.  

 5. Twitter-annonser: Bruk målrettingsalternativene for å nå målgruppa di.
 6.  

 7. Partnerskap og samarbeid: Samarbeid med andre merke eller influenserar for å utvide rekkevidda di.

Affiliering med Twitter

Kva er affiliering?

Affiliering er ein marknadsføringsstrategi der ein person marknadsfører produkt eller tenester for ei bedrift, og får ein kommisjon for kvar sal som er gjort takket være marknadsføringa hans.

Twitter og affiliering

Twitter, med sin breie rekkevidde og målrettingskapasitet, er ein utmerket plattform for affiliering. Her er korleis:

   

 1. Affilieringslenke: Del affilieringslenkene dine i tweets eller bioen din.
 2.  

 3. Autentisk promotering: Presenter produkt på ein naturlig og autentisk måte. Unngå spam.
 4.  

 5. Engasjer publikummet ditt: Bruk tiltrekkande visuelle element, vitnemål eller demonstrasjonar for å tiltrekke deg merksemd.
 6.  

 7. Informasjonsplikt: Vær gjennomsiktig ved å klart indikere at det er ein affilieringslenke for å bygge tillit.

 

Konklusjon

Selv om massoppfølging kan verke som ein rask måte å auke antallet følgjarar på, er det viktig å ta ein gjennomtenkt og balansert tilnærming. Prioriter kvaliteten på følgjarane over mengden, og fokuser på å skape autentisk og engasjerande innhald for å byggje eit sterkt samfunn på Twitter.

FAQ

Q: Kor lang tid tar det å sjå resultat med massoppfølging?
R: Resultata kan kome raskt, men kvaliteten på dei vunne følgjarane kan variere.

Q: Er massoppfølging tillatt av Twitter?
R: Selv om Twitter ikkje spesifikt forbyr massoppfølging, begrenser det antall kontoar du kan følge kvar dag, og misbruk kan føre til restriksjonar.

Q: Korleis veit eg om strategien min på Twitter er effektiv?
R: Utover antall følgjarar, mål engasjementet i samfunnet ditt, rekkevidda til tweetsa dine, og interaksjonen med innhaldet ditt.